Zmiany w organizacji pracy PKD, klubu weekendowego, pomocy dla rodzin

Ze względu na stan epidemii na terenie kraju, związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 informujemy, że:

Na terenie Pragi-Północ

Od dnia 23.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone dyżury w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych:

 • ul. Brzeska 12
 • ul. Borowskiego 2
 • ul. Jagiellońska 34

Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia pełnią dyżury zdalnie, udzielają wsparcia w trakcie konsultacji telefonicznych, mailowych i za pośrednictwem komunikatorów (Skype, Hangouts, itp.).

Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia

Asystenci zdrowienia, doradca zawodowy, trenerzy pracy oraz specjaliści zatrudnieni w projekcie (psycholog, dietetyk, terapeuta uzależnień) również kontaktują się i udzielają wsparcia uczestnikom projektu przy użyciu środków teleinformatycznych – kontakt za pośrednictwem Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia.

Grupy wsparcia: dla rodzin oraz dla uczestników projektu będą spotykać się online, przy użyciu Skype’a, terminy spotkań zostaną podane na początku kwietnia br.

Koordynator Merytoryczny

Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla Osób Niepełnosprawnością Intelektualną i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

Kontakt z Punktem Konsultacyjno-Doradczym możliwy jest wyłącznie telefonicznie i e-mailowo od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00:
Koordynator merytoryczny – Natalia Zawada: tel. 506 516 812, e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl

Kontakt z trenerami pracy, doradcą zawodowym, asystentem zdrowienia i innymi specjalistami (specjalista ds. orzeczniczych, prawnik, psycholog, specjalista pracy z ciałem, asystent osoby z niepełnosprawnością) odbywa się za pośrednictwem Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia.

Klub weekendowy – każda sobota i niedziela, godz. 9:00-17:00:  – możliwość skorzystania z zajęć klubowych weekendowych w zmienionej formule – tj. dostosowanej do obecnie panujących warunków i zaleceń (m.in.:  gry on-line, e-teatry, e-muzea etc., dla chętnej grupy osób świadczenie usług w formie spotkań przy pomocy środków teleinformatycznych umożliwiających wspólne gry i zabawy integracyjne; prowadzenie zajęć relaksacyjnych on-line; wsparcie informacyjne i emocjonalne telefonicznie).

Grupa wsparcia dla rodzin – najbliższe spotkanie odbędzie się 1.04.2020 w godz. 17:00 – 19:00; spotkanie odbędzie się w trybie online przy użyciu środków teleinformatycznych.

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Merytoryczny

Na terenie Dzielnicy Targówek

Kontakt mailowy i telefoniczny z Doradcami ds. Zdrowienia i Wsparcia, w razie konieczności możliwy kontakt osobisty, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Koordynator merytoryczny

Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia

 • Patryk Skowroń
  tel. 517 198 995
 • Inna Szymczak
  tel. 517 198 964
 • Urszula Manista
  tel. 517 198 910
 • Agata Brzostowska
  tel. 517 198 963
 • Magda Świtalska
  tel. 517 198 882

Kontakt z trenerami pracy, doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem, dietetykiem, pracownikiem socjalnym, asystentem zdrowienia i innymi za pośrednictwem Doradców.

Grupa wsparcia dla rodzin osób po kryzysie psychicznym 07.04.2020 i 14.04.2020 w formie spotkań przy pomocy środków teleinformatycznych.

Dodatkowe dyżury telefoniczne

W godzinach 9.00-15.00.

 • Poniedziałek
  Patryk Skowroń
  tel. 517 198 995
 • Wtorek
  Inna Szymczak
  tel. 517 198 964
 • Środa
  Urszula Manista
  tel. 517 198 910
 • Czwartek
  Agata Brzostowska
  tel. 517 198 963
 • Piątek
  Magda Świtalska
  tel. 517 198 882

Klub weekendowy „Promyk” – terapeuci pełnią dyżur telefoniczny: codziennie w godzinach 16.00 -20.00., pod nurem telefonu: 22 614 16 69

Na terenie Dzielnicy Wola

Stacjonarny Punkt Konsultacyjno-Doradczy zostaje tymczasowo zamknięty, jednak Doradcy ds. Zdrowia i Wsparcia oraz specjaliści pracujący w projekcie nadal pozostają do Państwa dyspozycji.

W celu umówienia wizyty u specjalistów, a także w razie pytań czy wątpliwości, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Doradcą ds. Zdrowienia i Wsparcia lub pod ogólnym numerem telefonu 500-055-677, który działa od poniedziałku do czwartku:  9.00 – 14.00

Klub weekendowy „Fajrant” dla pacjentów działa w formie on-line. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 664-032-013 w dni robocze w godz. 9.00-15.00 Z uwagi na ograniczenia technologiczne przyjmowanie nowych członków do klubu jest obecnie wstrzymane.

Grupy wsparcia dla rodzin pracują w system on-line. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 500-055-667