Zespół ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dla Dzielnicy Targówek

W związku z realizacją projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” został powołany uchwałą Nr 150/2019 Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2019 r. – Zespół ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dla Dzielnicy Targówek

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Targówek.
 • Wydziału Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek.
 • Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
 • Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku”.
 • Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek.
 • Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.
 • Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 13 w Warszawie.
 • Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
 • Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
 • Domu Kultury „Świt”.
 • Domu Kultury „Zacisze”.
 • VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej w Warszawie.
 • Komisariatu Policji Warszawa Targówek.
 • II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie.
 • Bródnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost”.
 • Stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych „Help”.
 • Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych na Bródnie.
 • Stowarzyszenia Samopomocy Bursa im. H.Ch. Kofoeda.