Zakończyliśmy szkolenia dla społeczności lokalnej na Targówku

30 czerwca 2020r. zakończyliśmy cykl 3-dniowych szkoleń dla społeczności lokalnej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy pn. „Kontakt z osobą w kryzysie psychicznym-warsztat profesjonalnego wsparcia” w ramach projektu pn. „Warszawski Zintegrowany System Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

Celem szkoleń było zwiększenie wiedzy uczestników nie tylko na temat zaburzeń i chorób psychicznych, w tym zaburzeń osobowości czy specyfiki funkcjonowania społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi, ale także działań zinstytucjonalizowanych form wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego.

Szkolenia adresowane były do osób, które z uwagi na wykonywany zawód stykają się z problemami osób z zaburzeniami psychicznymi lub też mogą wywierać wpływ na postawy i zachowania innych mieszkańców Dzielnicy Targówek w tym zakresie.

We wszystkich szkoleniach uczestniczyło ok. 150 przedstawicieli m.in. z organizacji pozarządowych, placówek medycznych, instytucji samorządowych, służb mundurowych, a także placówek oświatowych.

Zajęcia poprowadzone były przez zespół specjalistów – praktyków, wieloletnich doświadczonych ekspertów przez doświadczenie, którzy dzieli się perspektywą swojej historii budując w ten sposób autentyczność i kreując szczególny rodzaj relacji, bo najbardziej osobisty i wrażliwy. Udział w szkoleniach był bezpłatny. Wszyscy obecni na szkoleniach otrzymali certyfikat ich ukończenia.

Uczestnicy szkoleń bardzo wysoko ocenili tematykę oraz dobór zagadnień poruszanych podczas zajęć. Istotną kwestią była dla nich możliwość wymiany doświadczeń, a także profesjonalizm i elastyczność prowadzących. Zwrócili uwagę, że spotkania dały możliwość innego spojrzenia na problem osób w kryzysie psychicznym.Istotną rolę odegrały też spotkania, w czasie których mogli wymieniać się doświadczeniami z osobami z innych placówek.

Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo w szkoleniach. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza przyczyni się do rozwoju kompetencji zawodowych.