Zajęcia destygmatyzacyjne dla młodzieży

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w ramach realizowanego projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” wśród jego różnorodnych zadań i wielu form wsparcia dedykowanych osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich środowisku realizuje także działania destygmatyzacyjne dla uczniów – młodzieży z liceów z terenu trzech dzielnic – Wola, Praga Północ i Targówek.

Głównym celem spotkań destygmatyzacyjnych jest podnoszenie świadomości uczniów szkół średnich w obszarze problemów społecznych i problematyki niepełnosprawności, weryfikacja postaw czy wyobrażeń młodzieży w temacie zaburzeń psychicznych, urealnienie i budowanie autentycznego wizerunku osób z niepełnosprawnościami, ich potrzeb, potencjałów i rzeczywistych trudności wynikających z choroby, niepełnosprawności, dysfunkcji o podłożu organicznym, psychosomatycznym, a także trudności psychospołecznych, które z dużą intensywnością przybierają na sile i dotykają także młodych ludzi.

To, co jest wyjątkowe i nadaje szczególną wartość naszym spotkaniom to fakt, że są współprowadzone przez Edukatora – eksperta przez doświadczenie, który dzieli się perspektywą swojej niepełnosprawności budując w ten sposób swoją autentyczność i kreując szczególny rodzaj relacji, bo najbardziej osobisty i wrażliwy.

Od maja 2018r. do chwili obecnej w ramach spotkań destygmatyzacyjnych spotkało się z nami już 950 uczniów z terenu trzech dzielnic objętych realizacją projektu.

Takie rezultaty są efektem filozofii myślenia profesjonalistów pracujących w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi, w której empowerment jest jedną z naczelnych idei – same osoby z niepełnosprawnością prowadzą edukację o niepełnosprawności oraz podejmują aktywność służącą zmianie postaw różnych grup społecznych.

Mamy głębokie przekonanie, że realizacja działań będących przedmiotem projektu, przyczyni się do zmiany postaw społecznych młodzieży. Mamy nadzieję, że zainspiruje i zaimplementuje również dalsze korzystne zmiany w społecznej aktywności oraz sposobie postrzegania osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i osób z niepełnosprawnością intelektualną przez otoczenie społeczne.

Edukatorzy prowadzący spotkania destygmatyzacyjne w szkołach