Wolski Zespół ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

W związku z realizacją projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” został powołany uchwałą Nr 254/2019 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 22 stycznia 2019 r. – Wolski Zespół ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Zespół powołuje się na czas trwania projektu.

Zadania

Do zadań zespołu należy w szczególności:

 • opracowanie lokalnej strategii wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
 • wymianę informacji na temat działań prowadzonych przez poszczególne podmioty,
 • planowanie oferty skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi na poziomie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
 • analizę doświadczeń zespołu doradców działających w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”,
 • rekomendowanie ewentualnych zmian w systemie wdrażania modelu testowanego w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

Skład

 • Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
 • Dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej,
 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,
 • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola- Śródmieście,
 • Dyrektor Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej,
 • Dyrektor Warszawskiego Domu pod Fontanną – Zespół Regionalny Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego,
 • Dyrektor Wolskiego Centrum Kultury,
 • Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Warszawie,
 • Dyrektor Zespół Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie,
 • Kierownik Przychodni dla Bezdomnych Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”,
 • Komendant IV oddziału terenowego Straży Miejskiej w Warszawie,
 • Komendant Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV,
 • Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
 • Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
 • Prezes Fundacji eFkropka,
 • Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej,
 • Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie,
 • Prezes Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Osoby powołane w skład Zespołu mogą wskazać inne osoby do uczestnictwa w pracach Zespołu.