Wolski Zespół ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

29 września 2020r. odbyło się posiedzenie online Wolskiego Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, pierwszy raz pod przewodnictwem Anny Celińskiej-Ziarek.

Spotkanie było poświęcone przede wszystkim realizacji i koordynacji opieki psychiatrycznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz bieżącej informacji na temat projektu pn. „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

W dalszej części posiedzenia poruszono kwestie m.in. prowadzonych działań i ich aktualnych form w kontekście zdrowia psychicznego oraz planowanych w kolejnym roku działań skierowanych do mieszkańców w kryzysie i osób z zaburzeniami psychicznymi – szanse i zagrożenia realizacji działań przyjętych przez Zespół w dokumencie pn. „Plan Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola – Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.

W czasie posiedzenia członkowie Zespołu przyjęli:

  • uchwałę nr 1/2020 w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Wolskiego Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Pana Mirosława Starzyńskiego;
  • uchwałę nr 2/2020 w sprawie powołania nowego Przewodniczącego Wolskiego Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Uzgodniono, że podsumowanie projektu pn. „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Zespołu – w listopadzie br.