Wolska zbiórka krwi – mobilnie już 3 czerwca!

Urząd Dzielnicy Wola, Zespół Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka razem z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie organizują zbiórkę krwi z wykorzystaniem mobilnego ambulansu, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniu 3 czerwca br.

Pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania na krew, a wręcz przeciwnie. W związku z dyskwalifikacją określonej liczby dawców, krew jest jeszcze bardziej potrzebna.

Chcąc aktywizować mieszkańców Dzielnicy Wola i ułatwić im, w sposób bezpieczny, oddanie krwi postanowiliśmy zorganizować kolejną Wolską Zbiórkę Krwi, tym razem w przestrzeni publicznej.

W dniu 3 czerwca mobilny ambulans będzie czekał na wszystkich chętnych krwiodawców na placu przylegającym do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola, przy Al. „Solidarności” 90, w godz. 9:00 – 13:00.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zapewnia profesjonalną obsługę i najwyższe standardy bezpieczeństwa związane z całokształtem poboru krwi. Najwyższe normy stosowane są zarówno wobec personelu pobierającego krew jak również honorowych krwiodawców.

Warunki, które musi spełniać dawca krwi, dostępne na stronie internetowej RCKiK.

Centra krwiodawstwa wprowadziły dodatkowe procedury, które sprawiają, że oddawanie krwi jest nadal bezpieczne.

W każdym miejscu poboru krwi zorganizowana jest dodatkowo śluza bezpieczeństwa tj. zdezynfekowanie rąk, założenie maseczki, pomiar temperatury, każdorazowa dezynfekcja stanowiska oddawania krwi oraz zachowanie wymaganej odległości 2m.

Nie rezygnujcie z oddania krwi, podzielcie się zdrowiem.

Organizatorzy mają nadzieję, że podjęte działania zachęcą Państwa do oddania krwi i przekazania jej chorym. Dopóki w żyłach płynie krew, można żyć do WOLI!

Zapraszamy!