Targówek. Zmiany w organizacji pracy PKD

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz w związku z poleceniem Wojewody Mazowieckiego dotyczącym zawieszenia działalności placówek rekomenduje się ograniczenie spotkań w punktach na rzecz kontaktów telefonicznych udzielanych przez doradców zapewniających Państwu ciągłość wsparcia.

Kontakt mailowy i telefoniczny z Doradcami ds. Zdrowienia i Wsparcia, w razie konieczności możliwy kontakt osobisty, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Koordynator merytoryczny

Patrycja Nalazek p.nalazek@brodnowski.pl

Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia

 • Patryk Skowroń
  tel. 517 198 995
 • Inna Szymczak
  tel. 517 198 964
 • Urszula Manista
  tel. 517 198 910
 • Agata Brzostowska
  tel. 517 198 963
 • Magda Świtalska
  tel. 517 198 882

Kontakt z trenerami pracy, doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem, dietetykiem, pracownikiem socjalnym, asystentem zdrowienia i innymi za pośrednictwem Doradców.

Grupa wsparcia dla rodzin osób po kryzysie psychicznym 07.04.2020 i 14.04.2020 w formie spotkań przy pomocy środków teleinformatycznych.

Dodatkowe dyżury telefoniczne

W godzinach 9.00-15.00

 • Poniedziałek
  Patryk Skowroń
  tel. 517 198 995
 • Wtorek
  Inna Szymczak
  tel. 517 198 964
 • Środa
  Urszula Manista
  tel. 517 198 910
 • Czwartek
  Agata Brzostowska
  tel. 517 198 963
 • Piątek
  Magda Świtalska
  tel. 517 198 882