Szpital Wolski otwiera dla pacjentów Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży

Od 6 lipca 2020 roku Szpital Wolski rozszerza swoją działalność i obejmuje opieką również dzieci i młodzież – od dzisiaj działalność rozpoczyna Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

Pomagamy i wspieramy młodzież z klas 6-8 szkół podstawowych w pokonywaniu trudności okresu rozwojowego w następującym zakresie:

 • zaburzenia lękowe, lęk społeczny, lęk szkolny, lęk separacyjny,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia więzi,
 • utrzymujące się trudności w funkcjonowaniu społecznym po przebytym epizodzie psychotycznym,
 • trudności szkolne,
 • trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej,
 • niska samoocena, nieśmiałość, wycofywanie się z interakcji społecznych,
 • przygnębienie, depresja i zaburzenia nastroju,
 • mobbing w grupie rówieśniczej,
 • zaburzenia odżywiania się w stabilnym stanie somatycznym,
 • trudności wychowawcze,
 • nieradzenie sobie za złością,
 • problemy w koncentracji,
 • zespół nadruchliwości z deficytem uwagi,
 • konflikty z rodzicami i rodzeństwem,
 • przeżycia traumatyczne,
 • odmowa chodzenia do szkoły,
 • nerwica natręctw,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • i inne problemy okresu rozwojowego,

Zgłoszenia do oddziału przyjmowane są telefoniczne (22) 389 49 95 lub 516 060 173 oraz pocztą e-mail: oddim@wolski.med.pl

Dokumenty potrzebne do przyjęcia: skierowanie do oddziału dziennego dla młodzieży wystawionego przez lekarza pracującego w placówce z kontraktem NFZ – psychiatra dzieci i młodzieży, psychiatra, pediatra lub lekarz rodzinny.

Kwalifikacja pacjenta do oddziału polega na rozmowie ze specjalistą psychoterapeutą lub lekarzem. Decyzja o zakwalifikowaniu na oddział podejmowana jest przez zespół terapeutyczny i przekazywana telefonicznie lub mailowo.