Szkolenie dla społeczności lokalnej – Praga-Północ

Od 1 czerwca rusza kolejna edycja szkoleń dla służb społecznych oraz społeczności lokalnej z terenu Pragi – Północ. W planowanym szkoleniu pn. „Kontakt z osobą w kryzysie psychicznym. Warsztat profesjonalnego wsparcia” wezmą udział m.in. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

Mając na uwadze aktualną sytuację, związaną z epidemią COVID-19, zgodnie z zaleceniami władz samorządowych, szkolenia przeprowadzone są w trybie on-line w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie.”