Szkolenia online – Wola

11 maja 2020r. odbędzie się ostatnia edycja 3-dniowych szkoleń dla społeczności lokalnej na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy adresowanych do osób, które z uwagi na wykonywany zawód, stykają się z problemami osób z zaburzeniami psychicznymi lub też mogą wywierać wpływ na postawy i zachowania innych mieszkańców Woli w tym zakresie.

Mając na uwadze aktualną sytuację, związaną z epidemią COVID-19, zgodnie z zaleceniami władz samorządowych, szkolenia zostaną przeprowadzone w trybie on-line w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

Szkolenia mają na celu:

  • zwiększenie wiedzy dotyczącej chorób psychicznych, ich objawów i sposobów leczenia;
  • pogłębienie świadomości społecznych skutków stygmatyzacji oraz sposobów przeciwdziałania temu procesowi;
  • poznanie założeń reformy psychiatrii oraz form leczenia środowiskowego;
  • pogłębienie znajomości lokalnych placówek wsparcia środowiskowego;
  • budowanie sieci współpracy na rzecz zdrowienia osób po kryzysach psychicznych.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów, w tym asystenta zdrowienia, czyli osobę po kryzysie psychicznym.