Szkolenia dla społeczności lokalnej – Targówek

W dniu 16 czerwca 2020r. rozpoczęła się ostatnia edycja 3-dniowych szkoleń dla społeczności lokalnej na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

W szkoleniu pn. „Kontakt z osobą w kryzysie psychicznym- warsztat profesjonalnego wsparcia.” biorą udział m.in. pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

Mając na uwadze aktualną sytuację, związaną z epidemią COVID-19, zgodnie z zaleceniami władz samorządowych, szkolenia zostaną przeprowadzone w trybie on-line w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

Szkolenia mają na celu:

  • zwiększenie wiedzy dotyczącej chorób psychicznych, ich objawów i sposobów leczenia;
  • pogłębienie świadomości społecznych skutków stygmatyzacji oraz sposobów przeciwdziałania temu procesowi;
  • poznanie założeń reformy psychiatrii oraz form leczenia środowiskowego;
  • pogłębienie znajomości lokalnych placówek wsparcia środowiskowego;
  • budowanie sieci współpracy na rzecz zdrowienia osób po kryzysach psychicznych.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów, w tym asystenta zdrowienia, czyli osobę po kryzysie psychicznym.