Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju

W ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi- testowanie i wdrażanie” specjalistyczną pomoc mogą uzyskać takżeosoby posiadające niepełnosprawność intelektualną oraz osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

Pomoc dla tej grupy osób oraz dla członków ich rodzin realizuje Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, które zasięgiem swojego działania obejmuje wszystkie dzielnice Warszawy.

Z usług naszego Punktu Konsultacyjno-Doradczego mogą skorzystać osoby pełnoletnie, mieszkające na terenie Warszawy posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem 01-U lub 12-C lub bez aktualnego orzeczenia które: uzyskały w przeszłości diagnozę lekarską „niepełnosprawności intelektualnej” lub „całościowych zaburzeń rozwoju” (autyzm, Zespół Aspergera) lub uzyskały w czasie nauki szkolnej „orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Oferta:

  • Wsparcie Doradcy ds. Zdrowienia i Wsparcia – indywidualna koordynacja leczenia i wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ich bliskich.
  • Wsparcie Asystenta Zdrowienia – eksperta przez doświadczenie, osoby z niepełnoprawnością intelektualną
  • Indywidualny Plan Zdrowienia i Wparcia – kompleksowa diagnoza poziomu funkcjonowania oraz wsparcie w rozpoznaniu potrzeb i możliwości uczestnika
  • Pomoc specjalistów (prawnik, neuropsycholog, orzecznik, specjalista pracy z ciałem, asystent osoby z niepełnosprawnością)
  • Aktywizacja zawodowa – wsparcie Doradcy Zawodowego i Trenera Pracy
  • Warsztaty umiejętności społeczno-zawodowych (1 spotkanie w miesiącu)
  • Grupa wsparcia dla rodzin dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (2 spotkania w miesiącu- środy godzina 17.00-19.00)”
  • Klub Weekendowy (zajęcia klubowe odbywają się w każdą sobotę i niedzielę w godz. 9.00-17.00, ul. Targowa 82)
  • Mieszkanie chronione długoterminowe (mieszkanie przeznaczone dla 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną – Mieszkańcy objęci są opieką i wsparciem terapeutów całodobowo oraz przygotowywani są do podjęcia samodzielnego życia w przyszłości we własnym gronie)

Miejsce zgłoszenia

Punkt Konsultacyjno – Doradczy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju

ul. Targowa 82
03-727 Warszawa
tel./fax 22 619 85 01
www.otwartedrzwi.pl

Kontakt:
tel. 533 005 159

Koordynator merytoryczny:
Natalia Zawada tel: 506 516 812
e-mail: n.zawada@otwartedrzwi.pl

Doradcy ds. zdrowienia i wsparcia: