Posiedzenie Wolskiego Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

W dniu 29 września 2020r. (wtorek) o godz. 1100.odbędzie się kolejne posiedzenie Wolskiego Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Ze względu na COVID-19 obrady odbędą się on-line (w trybie zdalnym).

Podczas spotkania będą omawiane następujące tematy:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Wolskiego Zespołu  ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Pana Mirosława Starzyńskiego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Przewodniczącego Wolskiego Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
  3. Realizacja i koordynacja opieki psychiatrycznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – przedstawia Pani Katarzyna Stankiewicz Koordynator merytoryczny projektu, Kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.
  4. Wymiana informacji pomiędzy Członkami Zespołu na temat:
    • prowadzonych działań i ich aktualnych form w kontekście zdrowia psychicznego;
    • planowanych w kolejnym roku działań skierowanych do mieszkańców w kryzysie i osób z zaburzeniami psychicznymi – szanse i zagrożenia realizacji działań przyjętych przez Zespół w dokumencie pn. „Plan Środowiskowego Systemu Wsparcia dla Dzielnicy Wola – Strategii Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.