Podsumowanie cyklu szkoleń 3-dniowych dla społeczności lokalnych na Woli

7 lutego 2020r. zakończył się cykl 3-dniowych szkoleń adresowanych do społeczności lokalnej na Woli w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

W 3-dniowych szkoleniach uczestniczyło w sumie 40 przedstawicieli m.in. organizacji pozarządowych, placówek medycznych, instytucji samorządowych, służb mundurowych.

Szkolenia miały na celu zwiększyć wiedzę uczestników nie tylko na temat zaburzeń i chorób psychicznych, w tym zaburzeń osobowości czy specyfiki funkcjonowania społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi, ale także działań zinstytucjonalizowanych form wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego.

Uczestnicy szkoleń bardzo wysoko ocenili tematykę oraz dobór zagadnień poruszanych podczas zajęć. Istotną kwestią była dla nich możliwość wymiany doświadczeń, a także profesjonalizm i elastyczność prowadzących. Zwrócili uwagę, że spotkania dały możliwość innego spojrzenia na problem osób w kryzysie psychicznym.

Projekt „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.