Ogólne informacje o projekcie

Projekt prowadzony przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Zakończy się  w listopadzie 2020 roku. Projekt polega na indywidualnej koordynacji opieki, zakładającej  zharmonizowanie  działań medycznych, psychologicznych oraz społecznych dostosowanej do potrzeb uczestnika.

Projekt:
„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

Źródło dofinansowania:
Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet:
IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie:
4.1 Innowacje społeczne

Okres realizacji projektu:
1 grudzień 2017– 30 listopad 2020

Jednostka realizująca projekt:
Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy i realizatorzy w projekcie:

  1. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
  2. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.
  3. Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o.
  4. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.