Oferowane formy pomocy

Aby skorzystać z pomocy Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia należy zgłosić się do jednego z Punktów Konsultacyjno-Doradczych (tzw. PKD).

Podstawowa formą wsparcia jest koordynacja procesu zdrowienia oferowana przez Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia przy pomocy Asystentów Zdrowienia.

W każdej dzielnicy jest też możliwość skorzystania z pomocy zespołu Aktywizacji Zawodowej, udział w Warsztatach Zdrowienia oraz dołączenie do grupy wsparcia dla rodzin.

Pozostała oferta wsparcia nieznacznie różni się w poszczególnych dzielnicach. Z form wsparcia można skorzystać po uprzednim stworzeniu wraz z Doradcą ds. Zdrowienia i Wsparcia Indywidualnego Planu Zdrowienia i Wsparcia.

Wola

 • Grupa wsparcia dla osób powracających na rynek pracy
 • Grupowe pośrednictwo pracy
 • Konsultacje prawnika
 • Konsultacje psychologa
 • Konsultacje dietetyka
 • Warsztaty Zdrowienia
 • klub weekendowy „Fajrant”
 • Mieszkanie chronione (dla uczestników ze wszystkich dzielnic)

Praga Północ

 • Konsultacje pracownika socjalnego
 • Konsultacje prawnika
 • Konsultacje psychologa
 • Konsultacje dietetyk (udział w grupie psychoedukacyjnej)
 • Grupy psychoedukacyjne  
 • Klub weekendowy

Drewnica

 • Konsultacje psychologa
 • Konsultacje seksuologa
 • Konsultacje dietetyka
 • Konsultacje terapeuty uzależnień
 • Grupa wsparcia dla Uczestników projektu prowadzona przez Asystentów Zdrowienia
 • Grupa terapeutyczna dla Uczestników prowadzona przez psychologów w ramach wolontariatu

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Oferta dla osób z niepełnosprawnością intelektualna oraz ich rodzin i bliskich.

 • Konsultacje prawnika
 • Konsultacje neuropsychologa,
 • Konsultacje orzecznika,
 • Konsultacje specjalista pracy z ciałem
 • wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością)
 • Warsztaty umiejętności społeczno-zawodowych
 • Klub Weekendowy
 • Mieszkanie chronione długoterminowe

Targówek

 • Konsultacje pracownika socjalnego
 • Konsultacje prawnika
 • Konsultacje psychologa
 • Konsultacje dietetyk
 • Grupy psychoedukacyjne
 • Grupa wsparcia dla rodzin
 • Grupa aktywizującą z trenerem pracy