Komu pomagamy?

Adresatami projektu są osoby dorosłe, zamieszkałe w Warszawie.

Projekt skierowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i bliskich.

W szczególności dla osób znajdujące się poza systemem wsparcia środowiskowego (m.in.: niekorzystające z oferty ośrodków wsparcia, samotne, bezrobotne).