Miejski Zespół ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

26 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, któremu przewodniczyła Pani Marta Jakubiak, Zastępca Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy.

W pierwszej części posiedzenia Animatorzy społeczności lokalnej przedstawili lokalne dokumenty Środowiskowego Systemu Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przyjęte przez Dzielnicowe Zespołu ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Zakładają one m.in. realizację kierunków działania w oparciu o diagnozę i analizę SWOT, rozpoznanie zjawiska i jego lokalnych uwarunkowań, jak również identyfikację obszarów i działań, które należy poprawić na terenach trzech Dzielnic Pragi-Północ, Targówka oraz Woli.

W trakcie dyskusji członkowie Miejskiego Zespołu przyjęli dzielnicowe dokumenty.

W dalszej części spotkania Pani Marta Jakubiak zaprezentowała 2 lata realizacji projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”. Podkreśliła, że w ramach projektu powstało wiele społecznie ważnych i użytecznych instrumentów dedykowanych m.in. osobom z zaburzeniami psychicznymi – 12 lokalnych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych, mieszkania wspomagane, szkolenia dla społeczności lokalnych, a także m.in. przewodnik dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.