Kolejna Wolska zbiórka krwi – mobilnie 1 lipca!

Zapraszamy na kolejną Wolską Zbiórkę Krwi, która odbędzie się 1 lipca.

Mobilny ambulans będzie czekał na wszystkich chętnych krwiodawców na placu przylegającym do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola, przy Al. „Solidarności” 90, w godz. 9:00 – 13:00.

Dajemy szansę tym, którzy poprzednio z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w zbiórce. Mamy nadzieję, że tym razem się uda, trzymamy kciuki!

A okazja jest tym lepsza, ponieważ 14 czerwca br. obchodzony był Światowy Dzień Krwiodawców!

Pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania na krew, a wręcz przeciwnie. W związku z dyskwalifikacją określonej liczby dawców, krew jest jeszcze bardziej potrzebna.

Nie rezygnujcie z oddania krwi, podzielcie się zdrowiem.

Dopóki w żyłach płynie krew, można żyć do WOLI!

Zapraszamy!

Warunki, które musi spełniać dawca krwi, dostępne na stronie RCKiK Warszawa.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zapewnia profesjonalną obsługę i najwyższe standardy bezpieczeństwa związane z całokształtem poboru krwi. Najwyższe normy stosowane są zarówno wobec personelu pobierającego krew jak również honorowych krwiodawców.

Centra krwiodawstwa wprowadziły dodatkowe procedury, które sprawiają, że oddawanie krwi jest nadal bezpieczne. W każdym miejscu poboru krwi zorganizowana jest dodatkowo śluza bezpieczeństwa tj. zdezynfekowanie rąk, założenie maseczki, pomiar temperatury, każdorazowa dezynfekcja stanowiska oddawania krwi oraz zachowanie wymaganej odległości 2 m.

Organizatorem zbiórek jest Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Zespół Szkół im. M. Kasprzaka oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.