Klub Weekendowy „Fajrant”

Na terenie Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego – pawilon 5 – przy ul. Kasprzaka 17, działa Klub Weekendowy „Fajrant”.

W ramach Klubu „Fajrant” osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego mogą korzystać z zajęć kulinarnych, kulturalno-oświatowych, plastycznych, filmowych, ogrodniczych, komputerowych i wielu innych, planowanych na bieżąco przez Klubowiczów i terapeutów.

Jednym ze skutecznych i sprawdzonych programów skutecznie przeciwdziałających temu zjawisku jest dostęp do klubu, który oferuje możliwość spotkań towarzyskich, spędzenia czasu wolnego w wartościowy sposób oraz skorzystania z pomocy i konsultacji terapeutów prowadzących zajęcia.

Ze względu na stan epidemii na terenie kraju, związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, klub dla pacjentów działa w formie on-line.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 664-032-013 w dni robocze w godz. 9.00-15.00.

Z uwagi na ograniczenia technologiczne przyjmowanie nowych członków do klubu jest obecnie wstrzymane.

Klub „Fajrant” powstał w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.