Dzielnicowy Zespół ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Dzielnicy Praga-Północ

W związku z realizacją projektu pn.: „Warszawski zintegrowany system Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z zaburzeniami Psychicznymi” w dniu 24.08.2018 roku Uchwałą Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ( nr 10711/2018) został powołany Dzielnicowy Zespół ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

W skład zespołu liczącego 23 członków wchodzą przedstawiciele:

 • Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia,
 • Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ,
 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 • Poradni Zdrowia Psychicznego Vitamed,
 • Sądu Rejonowego,
 • Policji,
 • Straży Miejskiej,
 • Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica,
 • Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami,
 • Domu Kultury „Praga”,
 • Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego,
 • organizacji pozarządowych:
  – Stowarzyszenia Otwarte Drzwi,
  – Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi,
 • Stowarzyszenia SPOZA,
 • Stowarzyszenia MONAR
 • szkół specjalnych:
  – Zespołu Szkół Specjalnych nr 38,
  – Zespołu Szkół Specjalnych nr 97