Oferta pomocy i wsparcia

Adresatami projektu są osoby dorosłe, zamieszkałe w Warszawie.

Projekt skierowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i bliskich.

W szczególności dla osób znajdujące się poza systemem wsparcia środowiskowego (m.in.: niekorzystające z oferty ośrodków wsparcia, samotne, bezrobotne).

Osoby chcące skorzystać z oferty projektu powinny zgłosić się do jednego z Punktów konsultacyjni Doradczych mieszczących się na terenie trzech dzielnic: Praga Północ, Targówek. Wola.

Każdemu zakwalifikowanemu do projektu uczestnikowi przydzielany jest Doradca ds Zdrowienia i wsparcia, który koordynuj proces zdrowienia zgłaszającej sie osoby.

Doradca wraz z uczestnikiem tworzą Indywidualny Plan Zdrowienia i Wsparcia, dzięki któremu jasno określają obszary wymagające zmiany.

Po stworzeniu Indywidualnego Planu możliwe jest skorzystanie z pozostałych form wsparcia oferowanych w projekcie.