Aktualności

25 lat Otwartych Drzwi i serc

Już ćwierć wieku Stowarzyszenie Otwarte Drzwi odpowiada na rzeczywiste potrzeby społeczne. Swoje wsparcie kieruje do osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, długotrwale bezrobotnych oraz dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych.

Ostatnia edycja szkoleń dla społeczności lokalnej na Pradze-Północ

Od 3 września br. rusza ostatnia edycja szkolenia dla służb społecznych oraz społeczności lokalnej z terenu Pragi – Północ. Planowane szkolenie pn. „Kontakt z osobą w kryzysie psychicznym. Warsztat profesjonalnego wsparcia” adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.

Zmiany w organizacji pracy Punktów Konsultacyjno-Doradczych na Woli

Ze względu na stan epidemii na terenie kraju, związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 informujemy, że zawieszone zostają dyżury w następujących Punktach Konsultacyjno-Doradczych działających w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”:

Bezpłatne grupy wsparcia dla rodzin osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego na Woli

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” zaprasza bliskie osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego na bezpłatne spotkania grupy wsparcia dla rodzin osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Uczestniczyć w nich mogą mieszkańcy z całej Warszawy.